آرمان یگاتگی

 

هیچکس چون یک جزیره تنها ومنزوی نیست .هر انسان جزیی از یک قاره است بخشی از پیکره اصلی ؛اگر دریا کلوخی را بشوید و ببرد؛ از خاک اروپا کاسته می شود ؛ پنداری که از یک دماغه مرتفع ویا ملک اربابی دوستان تو چیزی کم شده است . مرگ هر انسان از وجود تو میکاهد .

زیرا در طرح طبیعت هر چیزی با چیز  دیگر همبسته و متصل است بس هیچگاه گوش به زنگ نباش که زنگها برای چه کس به صدا در می آید ،این زنگ برای تو به صدا در می آید جان دون شاعر انگلیسی اولین و یکی از دقیق ترین شعرای عرصه متا فیزیک است شاید بتوان آرمان یگانگی را در اشعار غم انگیز  جان دون در اوایل قرن 17 نوعی عرفان کامل به حساب آورد 

  آرمان یگانگی  از زمان هندو ها تا ظهور اسلام همواره به صور مختلف  مطرح گردیده حتی در بیان شعرا به عنوان مثال :

بنی آدم اعضاء یگدیگرند 

که در آفرینش زیک گوهرند

 و یا در اسلام :

که همه از خداییم و بازگشتمان به سوی اوست

و یا به روایت سرخپوستان آمریکا :

شاخه های درخت آنقدر  ابله نیستند که به جان هم بیفتند و با یگدیگر بجنگند .

به شعر جان دون باز می گردد که اگر خود را جزیزه ای تنها و منزوی در نظر بگیرم کل بشریت را دچار نقصان نموده ایم در عرفان « ما» مکمل « من و شما » است در حالیکه اگر خود را عضو یکی از اعضای پیکره بشریت بدانیم در واقع رقابت و دشمنی و حسادت ، کینه رنگ می بازد و رنج دیگران رنج من نیز خواهد بود

یک تودهِ سرطانی فقط به یک عضو حمله نمی کند بلکه تمامی اعضاء را در گیر می کند .برای به کار گیری آرمان یگانگی در زندگیتان لطفا از رهنمودهای زیر پیروی کنید:از این پس خود را به لحاظ قومیت ، حد و مرز جغرافیایی و سایر معیارهای جدایی آفرین مجزا از یگدیگر تلقی نکنید .

 وقتی از رنج و درد فرد دیگری آگاه می شوید ، برای حل و فصل تنگناهای او در دل دعا کنید و ببینید که تا چه حد می توانید پیوند اخوت و یگانگی با آن فرد را حس کنید .تجلی خدا را در همه کس و همه چیز مشاهده کنید و برای آن اهمیت قائل شوید . خصومت و داوری را ریشه مشکلات تلقی کنید . 

 از قضاوت دربارهِ افرادی که از آرامش و عشق بهرمند نیستند دست بشوید و فراموش نکنید که هنگام قضاوت در مورد بدخواهان و یا رنجیدن از قضاوت کنندگان ، شما نیز به سلولهای سرطانی پیوسته اید از برچسب و عناوینی که شما را از دیگرا جدا می کند کمتر استفاده کنید.

 شما با هر ملیت و نژاد و مذهب یک شهروند جهانی هستید .و زمانی که به این رهنمودها توجه نمودید و باور قلبیتان شد خدا را در هر باغ ، جنگل ، خانه و هر مخلوق و انسانی ملاحظه می کنید و صلح و آرامش وعشق باطنی پاداش تان  خواهد بود.     

 

/ 1 نظر / 16 بازدید