یادی از دکتر شریعتی

                 زندگی خوردن وخوابیدن نیست اضطراب وهوس ودیدن ونا دیدن نیست

                     زندگی چون گل سرخی است پر از خار وپر از برگ وپر از عطر لطیف

                                        یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر وبرگ وگل وخار

                                                 همه همسایه ی دیوار به دیوار همند !

/ 8 نظر / 14 بازدید
همراهان

سختي زمستان زندگي ، بهار خود را در پيش دارد قيام وحدت تحت راهبري يگانه نجات دهنده ي آدميان " آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي"

سلام جا دارد بگم که دکتر علی شریعتی جایی دیگر می گوید که زندگي را دوست دارم به شرطي كه : ز= زندان نباشد ن= ندامت نباشد د= درد نباشد گ= گريه نباشد ي= يأس نباشد [سوال]

polo2009

سلا م و ....................خوبی ........[گل]

فرشاد

زندگی را به تمامی زندگی کن زندگی سخت ساده است خطر کن !