زندگی

زندگی سخت زیباست آفتاب پاییز در کمال اعتدال نه چندان گرم و نه چندان بی رمق ، برگهای زرد و نارنجی و خزان زیبا ، خزان هم قسمتی از زندگی ست ، بهتر است به لحظه لحظه زندگی آگاه و هوشیار بود وچه خوش است که لحظه ها را ارج بگذاریم شاید این آخرین نگاه ما باشد ، پس بهتر است با قدر دانی و سپاس از پروردگار همراه باشد پاییز خوشی داشته باشید .

/ 3 نظر / 35 بازدید
sasan

پس از تـــــــــو چشمانـــــــــم را خواهـــــــــم بست . . بروي هر چه احســـــــــاس و عشق است ! ديدني ها را با تـــــــــو ديدم . .